Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 23.11.2017

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.20178.12.2017Opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 - výstavba obchvatu "I/34 Rouštany -Pohled"
Iveta Hájková
22.11.20178.12.2017Opatření obecné povahy [PDF, 432 kB]
přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy v Kraji Vysočina (silnice I/19, I/23, I/34, I/37 a I/38) - likvidace následků po dopravních nehodách
Iveta Hájková
15.11.20171.12.2017Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37, v úseku od hráze rybníků Babák a Silnice až po konec obce Sklené nad Oslavou, důvod: Označení vjezdů/výjezdů ze stavby na komunikaci I/37
Bc. Jaroslav Procházka
7.11.201723.11.2017Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
místní úprava provozu na silnici I/34 Pravíkov, okr. Pelhřimov
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.11.201722.12.2017Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí [PDF, 159 kB]
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
Ing. František Mládek
21.11.20177.12.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 3,9 MB]
Změna roční kapacity rekultivace kamenolomu Velký Beranov
Ing. František Mládek
15.11.20171.12.2017ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 558 kB]
Sklad kapalných hnojiv, Žatec
Ing. František Mládek
3.11.201724.11.2017Posuzování vlivů na životní prostředí – informace o oznámení záměru [PDF, 158 kB]
V5522 – výměna vedení 110 kV
Ing. František Mládek
23.10.201723.11.2017Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 365 kB]
Regionální odpadové centrum společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., provoz Jemnice, rozšíření činnosti - úprava a využívání odpadů
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201727.12.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 336 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Řízená skládka odpadů S-OO3 Jihlava Henčov“
Ivo Dobrianskij
15.11.201718.12.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 309 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Vídeň společnosti AGROFARM, a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
14.11.201715.12.2017Zveřejnění informace o integrovaném povolení [PDF, 399 kB]
Integrované povolení pro zařízení „Mořící linka KEG“ společnosti SCHÄFER - SUDEX s.r.o., Podolí 5, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
14.11.201715.12.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 402 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Automatická linka pro galvanické pokovení oceli a Zn slitin a kataforéza“ společnosti LAKUM - GALMA a.s.
Ivo Dobrianskij
1.11.20174.12.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 310 kB]
5. změna integrovaného povolení společnosti JANKRI, s.r.o., pro Zařízení intenzivního chovu drůbeže, provoz Ratibořice
Ivo Dobrianskij
27.10.201727.11.2017Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 307 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti Airplane, s.r.o., pro Zařízení intenzivního chovu drůbeže, provoz Moravské Budějovice
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.20178.1.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 20. 11. 2017 [PDF, 738 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.11.20175.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.11.20175.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 74 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.11.20173.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 95 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.11.20173.1.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.11.201729.12.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 89 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Kardiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.11.201715.12.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 89 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Revmatologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
31.10.201713.12.2017Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 91 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Nutriční terapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.10.201729.11.2017Výsledky výběrových řízení ze dne 16. 10. 2017 [PDF, 913 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.11.201724.11.2017VPS uzavřené mezi SM Jihlava a obcí Dvorce, Hybrálec, Puklice a Rantířov [PDF, 934 kB]Bc. Eva Houfová

Ochrana ovzduší

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201727.12.2017Veřejná vyhláška [PDF, 223 kB]
Oznámení o zpřístupnění podkladů vydaných pro účely navazujícího řízení a jejich rozeslání účastníkům řízení k vyjádření, ve věci vydání změny povolení k provozu společnosti RODOS kovo, s.r.o., IČO 634 84 668, Velké Meziříčí, Zahradní 993
Ing. Milan Křížek

Ochrana před povodněmi

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201722.5.2018Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik po dobu 6 měsíců, od 22.11.2017 do 22.5.2018
Ing. Martin Drápela

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
9.11.201631.12.2017Vyhlášení termínů ZOZ pro rok 2017 [PDF, 35 kB]Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.10.201723.11.2017Úřednice/úředník na úseku stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 762 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 23. 11. 2017 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.3.201731.3.2018Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2017Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018, 2019 a 2020 [PDF, 58 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.11.201730.11.2017Stavební povolení k provedení stavby vodního díla "VN Kožichovice" a změna povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo Kožichovice [PDF, 6 MB]
Stavební povolení k provedení stavby vodního díla "VN Markovka" spočívající zejména v opravě funkčních zařízení vodní nádrže a změna povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo Kožichovice
Ing. Martin Drápela

Volba prezidenta

 

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.3.201731.3.2018Výroční zpráva za rok 2016 [PDF, 385 kB]Ing. Karel Žák

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201727.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
20.11.201721.12.2017Záměr směny hmotných nemovitých věcí [PDF, 158 kB]
Záměr směny hmotných nemovitých věcí v k.ú. Valeč u Hrotovic, obec Valeč, okres Třebíč.
Martina Vávrová
20.11.201721.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
6.11.20177.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [DOC, 26 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
6.11.20177.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 161 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
6.11.20177.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 178 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Polná, obec Polná, okres Jihlava.
Martina Vávrová
3.11.20174.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 80 kB]
k.ú. a obec Horní Vilémovice, okres Třebíč
admin
3.11.20174.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 69 kB]
v .k.ú. a obec Brtnice, okres Jihlava
admin
1.11.20174.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 144 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Sobíňov, obec Sobíňov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
1.11.20174.12.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 180 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Okříšky, obec Okříšky, okres Třebíč.
Martina Vávrová
30.10.201730.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 155 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Herálec na Moravě, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
30.10.201730.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 152 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Měřín, obec Měřín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
30.10.201730.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 164 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Trnava u Třebíče, obec Trnava, okres Třebíč.
Martina Vávrová
30.10.201730.11.2017Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 153 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Černá, obec Černá, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
25.10.201727.11.2017Záměr darování nemovitého majetku
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Počátky u Chotěboře, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Záplavová území

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.11.201723.11.2017Opatření obecné povahy stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Svratka v ř. km 111,197 - 114,900 [PDF, 1,6 MB]
Opatření obecné povahy stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Svratka v ř. km 111,197 - 114,900 (od hráze vodního díla Vír II po hráz vodního díla Vír I) na území Kraje Vysočina
Ing. Martin Drápela
7.11.201723.11.2017Opatření obecné povahy stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bystřice v ř. km 0,000 - 13,682 [PDF, 1,7 MB]
Opatření obecné povahy stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bystřice v ř. km 0,000 - 13,682 (od zaústění do významného vodního toku Svratka v k. ú. Vír po konec k.ú. Bystřice nad Pernštejnem) na území Kraje Vysočina
Ing. Martin Drápela

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.2.201731.12.2017Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2017 [PDF, 217 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2016 [PDF, 57 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1136603

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek